รายงานประจำปี
 
  รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 17.5 Mb.

ฉบับภาษาไทย:         
ฉบับภาษาอังกฤษ:         
     
  รายงานประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ : 767 Kb.

ฉบับภาษาไทย:         
ฉบับภาษาอังกฤษ:         
     
  รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ : 3.83 Mb.

ฉบับภาษาไทย:         
ฉบับภาษาอังกฤษ:         
     
  รายงานประจำปี 2556

ขนาดไฟล์ : 10.2 Mb.

ฉบับภาษาไทย:         
ฉบับภาษาอังกฤษ:         
     
  รายงานประจำปี 2555

ขนาดไฟล์ : 5.48 Mb.

ฉบับภาษาไทย:         
ฉบับภาษาอังกฤษ:         
     
  รายงานประจำปี 2554

ขนาดไฟล์ : 2.82 Mb.

ฉบับภาษาไทย:         
ฉบับภาษาอังกฤษ:         
     
  รายงานประจำปี 2553
(ไทย และ อังกฤษ)


ขนาดไฟล์ : 6.91 MB

   
     
  รายงานประจำปี 2552

ขนาดไฟล์ : 16.2 MB

   
     
  รายงานประจำปี 2551

ขนาดไฟล์ : 275 MB

   
     
  รายงานประจำปี 2550

ขนาดไฟล์ : 41 MB

   
     
  รายงานประจำปี 2549

ขนาดไฟล์ : 377 MB

   
     
  หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ขนาดไฟล์ : 2.22 MB