เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 download  2.12 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 download  3.50 MB.