ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2561 16:40

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.82 ปริมาณซื้อขาย: 1,170,600
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +1.23
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.80 - 0.82 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.76 - 2.16

 

Chart Type