ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2560 16:40

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 2.00 ปริมาณซื้อขาย: 18,721,900
เปลี่ยนแปลง: -0.04 % เปลี่ยนแปลง: -1.96
ช่วงห่างจำนวนวัน: 2.00 - 2.04 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.87 - 2.32

 

Chart Type