ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2561 16:39

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.03 ปริมาณซื้อขาย: 5,661,900
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -1.90
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.02 - 1.06 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.95 - 2.48

 

Chart Type