ปรับปรุงเมื่อ: 24 กันยายน 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.90 ปริมาณซื้อขาย: 790,600
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -2.17
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.90 - 0.92 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.76 - 2.16

 

Chart Type