ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.92 ปริมาณซื้อขาย: 10,253,200
เปลี่ยนแปลง: -0.03 % เปลี่ยนแปลง: -1.54
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.92 - 1.98 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.90 - 2.48

 

Chart Type