ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 16:38

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.71 ปริมาณซื้อขาย: 1,977,400
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +0.59
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.70 - 1.73 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.11 - 2.48

 

Chart Type