ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2561 16:37

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 2.04 ปริมาณซื้อขาย: 11,481,300
เปลี่ยนแปลง: -0.04 % เปลี่ยนแปลง: -1.92
ช่วงห่างจำนวนวัน: 2.02 - 2.12 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.41 - 2.48

 

Chart Type