ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2560 16:38

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 2.14 ปริมาณซื้อขาย: 30,399,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 2.10 - 2.18 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.88 - 2.48

 

Chart Type