ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 16:40

ตัวย่อหุ้น: UKEM สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.68 ปริมาณซื้อขาย: 507,600
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.68 - 1.71 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.95 - 2.48

 

Chart Type